Офис център на “ЕВРОМАРКЕТ БРД” ООД София
 
             
       
       
       
       
 
 
страница:   -->  
             
       
             
         
    Офис център на “ЕВРОМАРКЕТ БРД” ООД София, кв. Младост 1, бул. “Андрей Ляпчев” ?51 УПИ II 2873,1651 , кв.3 – нова сграда

Сградата е на 3 етажа – офиси + сутерен- склад. В главното фоайе е развит атриум през три етажа. На третия етаж има удобни тераси с изглед към Витоша. Основните материали са структурни окачени фасади и “ЕТАЛБОНД”.

   
         
       
    инвеститор: “ЕВРОМАРКЕТ БРД” ООД
проектант: колектив с ръководител арх. Д. Димитров
главен изпълнител: ЕТ “ВЕСТА - Д. Димитров”
независим надзор във строителството: “ДЕКРИЛ КОНСУЛТ” ООД
РЗП: 3700 м?
начало на строителството: 01.06.2002 г.
край на строителството: 15.05.2003 г.